בחרו בסיס

בחרו נתח

טרי או קפוא

בחרו תיבול

(עד 2)

בחרו ירקות

טריים או קפואים, אלא אם צוין אחרת
(עד 3)

בחרו תוספות

(בחרו כמה תוספות שתרצו)

יש לבחור בסיס ונתח או בסיס וירקות